רח' אלטלנה 14
                 א.ת. חדש, ראשון לציון, 75150
                 טלפון : 3377* או 9181500-03
                        
                 הצטרפו אלינו ב facebook_link