Project Description

קמפיין פלטינום בשלטי large format במבחר מיקומים של מקסימדיה.

קפה טעים כולם רוצים לשתות ,מקסימדיה היא הפתרון להגיע אליהם בכל כביש בכל ציר נסיעה מקסימום חשיפה